Exchange POP3

In exchange voor SBS (Small Business Server) is standaard de optie aanwezig om e-mail via het pop / pop3 protocol op te halen, in de overige uitvoeringen van exchange server ontbreekt deze mogelijkheid. Toch is het soms handig om de e-mail van een pop of pop3 mailserver af te leveren in de mailbox van een gebruiker, zoals de e-mail die de internetprovider verstuurd naar een door haar toegekend e-mail adres.

Het gratis PopGrabber programma van Eclarsys is hiervoor een prima oplossing. De gratis versie van PopGrabber is beperkt tot max. 3 e-mail accounts. Een voordeel t.o.v. de pop3 oplossing die in exchange voor SBS zit is dat de tijd tussen het controleren op nieuwe e-mail instelbaar is vanaf 1 minuut, voor exchange SBS is deze tijd minimaal 15 minuten.

PopGrabber logo