Cisco router PPPoA configuratie (XS4all)

In onderstaande configuratie worden zowel PAP als CHAP gebruikt voor de aanmelding bij de provider. XS4All maakt alleen gebruik van PAP, om de configuratie makkelijker toe te passen voor andere providers is in dit voorbeeld ook CHAP ingesteld.
Vervang xxxxxxxx@xs4all.nl en yyyyyyyy voor de toegangscode en het wachtwaar die door de provider zijn opgegeven.

ip access-group 101 in
De access-group 101 gebruiken we om aan te geven welk verkeer vanaf het internet we toegang willen geven. Voor verkeer wat terugkomt van het internet n.a.v. een verzoek vanaf het interne netwerk (zoals een internetpagina die wordt bezocht door een gebruiker) wordt door het commando permit tcp any host 83.161.194.189 established geregeld.