ICT Nulmeting

Documentatie
Bij een ICT Nulmeting wordt uw huidige ICT omgeving gedocumenteerd, of zal de bestaande documentatie bijgewerkt worden.
Het gaat hierbij zowel om de hardware werkplekken, printers, servers, telefonie als om de gebruikte software en aanwezige licenties.
Ook kunnen interviews / adits onder de gebruikers worden gehouden om een volledig beeld te krijgen van de kwaliteit van de huidige ICT Omgeving.

Advies vereisten / aanbevelingen
Tijdens de nulmeting kan rekening worden gehouden met de aandachtspunten die uw accountant heeft benoemd tijdens de jaarlijkse controle, eisen aan uw ICT Omgeving die gesteld worden vanuit uw branche vereninging of leverancier en met uw ICT Plannen voor de komende tijd (uitbesteden van uw servers, telefonie zonder centrale, koppeling tussen kantoren, etc.).

ICT Begroting
De nulmeting is tevens een goed uitgangspunt om een solide ICT Begroting op te stellen.

ICT Projecten
De concurentie bij blijven, een achterstand in halen of zelfs een voorsprong opbouwen gaat zelden zonder investeringen. Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de kosten, maar ook van de doorlooptijd, opbrengsten en risico's van ICT Projecten wil Tele Pc u graag van dienst zijn.